HOLTER EKG-a + HOLTER PRITISKA U JEDNOM NOŠENJU u specijalističkoj ordinaciji Dr Baltić! UREĐAJ

8,000 RSD 3,900 RSD

-51%
Kategorije: ,

Bolesti srca i krvnih sudova glavni su uzrok oboljevanja i smrtnosti savremenog čoveka.

Najvažnije indikacije (razlozi) za primenu holtera: vrtoglavice, krize svesti, kontrola efekata antihipertenzivne terapije, neregulisana arterijska hipertenzija, sumnja na povišen pritisak u trudnoći, druge situacije koje zahtevaju detaljniju analizu krvnog pritiska.

U ordinaciji se pri snimanju EKG-a, obzirom da traje samo par sekundi, ne mogu zabeležiti svi poremećaji rada srca.

Zato je neophodno primeniti Holter EKG-a. Njime se tokom 24h nošenja beleži rad srca. Poželjno je da pri korišćenju Holtera pacijent obavlja svoje uobičajene aktivnosti kako bi nalaz Holtera bio realan. Nakon 24h primene Holter se skida i kompjuterski obrađuje od strane kardiologa. U slučaju da se dijagnostikuju aritmije određuje se i predlaže adekvatna terapija.

U specijalističkoj ordinaciji Dr Baltić, uz pomoć uređaja najnovije generacije možete obaviti Holter EKG i holter pritiska u jednom nošenju.

Uređaj obezbeđuje mogućnost poređenja dinamike krvnog pritiska
i srčane akcije praćene holterom!

K:

Specijalistička ordinacija Dr Baltić

A:

Bežanijska 5, Zemun

W:

www.drbaltic.rs